Резюме:

Надграждане на Търговския регистър и Имотния регистър и създване на Единен портал за заявяване на електронни услуги.

Клиент:
Агенция по вписванията
Индустрия:
Държавна институция
Услуги:
Бизнес анализ, Системно проектиране, Разработка на приложен софтуер, Тестване, Внедряване, Поддръжка

Предизвикателство:

Актуализиране на визията

Гаранционна поддръжка

Решение:

Изграденото софтуерно решение включва:

  • Създаване на Единен портал за заявяване на електронни услуги (ЕПЗЕУ)
  • Надграждане на Търговския регистър и Имотния регистър
  • Миграция на данни
  • Внедряване на ЕПЗЕУ
  • Предоставяне на техническа документация за ЕПЗЕУ и надградените Търговски регистър и Имотен регистър
  • Обучение на потребители
  • Гаранционна поддръжка

Резултати:

В резултат на реализирания проект бе създаден нов Единен портал за заявяване на електронни услуги (ЕПЗЕУ) на Агенция по вписванията, отговарящ на актуалните тенденции в сферата на уебдизайна и добрите практики при ползваемостта.

Модернизираният портал осигурява възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи. Порталът работи с актуална версия на операционните системи за компютри и смарт устройства (над Windows 8 или MacOS 10 и др.).