Резюме:

Порталът на Националната здравноосигурителна каса е основен източник на информация за здравноосигурените лица в страната и в този смисъл удобното, лесно и безпроблемно използване на уебсайта на институцията е основен приоритет. CNSYS бе избрана да реализира проекта за Развитие на здравния портал на НЗОК с добавяне на нови функционалности.

Клиент:
НЗОК
Индустрия:
Държавна институция
Услуги:
Бизнес анализ, Системно проектиране, Разработка на приложен софтуер, Тестване, Внедряване, Поддръжка

Предизвикателство:

Актуализиране на визията

Актуализиране на програмните средства, използвани при разработването на портала на НЗОК

Разработка на нова функционалност

Миграция на данни

Внедряване на здравния портал

Предоставяне на техническа документация за здравния портал на НЗОК

Обучение на потребители, управляващи съдържанието на здравния портал

Гаранционна поддръжка на Портала

Решение:

Изграденото портално софтуерно решение включва Публична част, Система за управление на съдържанието и набор от електронни услуги, предназначени за граждани и договорни партньори на НЗОК.

Обновеният здравен портал https://www.nhif.bg/ представя адекватно и по модерен начин институцията в интернет пространството и ще позволява, както и досега, извършването на набор от електронни услуги със свободен достъп. Такива са справките, които здравноосигурените могат да направят за:

 • общопрактикуващи лекари;
 • лекари специалисти;
 • лекари по дентална медицина;
 • лабораторни изследвания – списък на лечебните заведения, извършващи лабораторни изследвания;
 • високоспециализирани дейности – списък на лечебните заведения, извършващи високоспециализирани дейности;
 • болници;
 • аптеки;
 • лекарства, заплащани от НЗОК (Лекарствен списък);
 • пациентски листи и анулирани здравноосигурителни книжки.

Резултати:

В резултат на реализирания проект НЗОК разполага със съвременен сайт с адаптивен дизайн, отговарящ на актуалните тенденции в сферата на уебдизайна и добрите практики при ползваемостта.

Разработена е нова функционалност, част от публично достъпните услуги – „Национална листа за планов прием в лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП)“. Тя има за цел поддържането на листа за планов прием за всяка клиника и/или отделение в страната. Услугата е разработена така, че да бъде максимално удобна за потребителите, като им предоставя в табличен вид информация за:

 • Пореден номер на вписания пациент в Националната листа за планов прием на пациенти;
 • Наименование  на лечебното заведение за болнична помощ, което приема пациента;
 • Номер на клинична пътека, клинична процедура или амбулаторна процедура;
 • Инициали на пациента;
 • Дата за планов прием;
 • Пореден номер от листата за планов прием на съответното лечебно заведение.

Така новата услуга ще улеснява максимално здравноосигурените и ще им помага да следят поредния номер в Националната листа за планов прием на пациенти, както и датата за планов прием на вписаните пациенти.

Системата за управление на съдържанието (СУС) на портала позволява още:

 • Публикуванене, управление и обновяване на информацията в портала на НЗОК;
 • Поддържане на информацията в съответствие с осигурена йерархичност на менютата, които позволяват до 9 нива на влагане;
 • Поддържане на съдържанието от служители на НЗОК, които не са ИТ специалисти;
 • Поддържане на информацията на портала на български и на английски език.