IBM QRadar е водещата платформа на пазара за решения за информационна сигурност и управление на събития (SIEM) през последните 11 години. Причината, поради която толкова много клиенти й се доверяват е, че тя предоставя на всяка корпоративна организация възможността да управлява интелигентно събития и да намалява натоварването в оперативния център за сигурност.

Знаем, че с течение на времето броят на събитията, регистрирани от SIEM платформата, е нараснал експоненциално за много организации, тъй като крайните точки, потребителите, сървърите и мрежовият трафик са се увеличили значително.

Едно от основните предизвикателства за много от клиентите на IBM Qradar е, че с увеличаването на броя на събитията се увеличават и разходите за оперативна работа с платформата. Това вече няма да бъде така! Чрез надграждане на вашите лицензи IBM QRadar до IBM Cloud Pak Security, вие все още получавате цялата авангардна SIEM технология на QRadar плюс много допълнителни предимства. Едно от тях е нов по-стабилен модел на ценообразуване, базиран на размера на вашата инфраструктура, а не на броя на събитията.

IBM QRadar

Всяка организация по един или друг начин е на път към облака. Всеки етап от това пътуване създава нови предизвикателства за екипите по информационна и мрежова сигурност. Сигурността е от изключителна важност за успеха на облачната трансформация. Екипите могат да бъдат затрупани със събития, но те вече могат да преодолеят това предизвикателство с правилната платформа за сигурност.

 

Гледайте тази демонстрация, за да видите как!

 

IBM QRadar72% от всички компании с 2 500 или по-малко служители, прекарват най-малко 50 работни часове на седмица, проверявайки сигнали свързани с информационната сигурност. Независимо дали ръководите екип по сигурността или се задълбочавате в разследвания като анализатор, Cloud Pak for Security може да ви помогне да реагирате по-бързо на инциденти със сигурността, да организирате и автоматизирате отговора си по сигурността, и да приоритизирате времето на вашия екип.

Свържете с нас, за да оценим
Вашата текуща QRadar инсталация!

    IBM