Най-доброто защитно устройство за съхранение на данни

Серията ДД позволява на организациите да защитават, управляват и възстановяват данни в техните работни среди.

Бърза, сигурна и ефективна защита на данните

Серията ДД минимизира риска от загуба на данни и използва стойността на защитени данни, като същевременно отговаря на все по-взискателните SLA и увеличаващи се ROI.

Обединения и разширения на PowerProtect устройства

Организациите често трябва да управляват множество центрове за данни и облачни среди, да добавят, надграждат и оттеглят защитна инфраструктура за съхранение, да приспособяват нови развиващи се приложения и да оптимизират капацитета и производителността. Обединяването  и разширяването на PowerProtect устройства ви позволява да управлявате до 32 ДД серия устройства в един системен пул.

Незабавен достъп и незабавно възстановяване

Незабавният достъп и незабавното възстановяване осигурява висока производителност на виртуални машини с до 100K IOPS с възможност за незабавен достъп до 64 VM едновременно.

Архитектура за неуязвимост на данните

Серията ДД е проектирана като място за съхранение от последна инстанция – осигурявайки ви увереността, че винаги можете надеждно да възстановете вашите данни.

Проверка на данните от край до край

Проверките на данни от край до край, след като данните са записани и сравнени с това, което е изпратено към диска, доказвайки, че информацията е достъпни чрез файловата система и данните не са повредени.

Безпроблемна интеграция

Серията ДД се интегрира лесно със съществуващи инфраструктури, позволявайки лесна употреба с архивиращи приложения и предлага превъзходна производителност във връзка с PowerProtect Data Manager и Data Protection Suite.

Водеща в индустрията multi-cloud защита

Серията ДД опростява и постига оперативна ефективност, включително устойчивост и мащаб, докато растете във всяка облачна среда – частна, публична и хибридна.

Оперативна простота

Серията ДД е много лесна за инсталиране и управление, което води до по-ниски административни и оперативни разходи. Администраторите имат достъп до DDOS чрез команден ред през SSH или чрез DD System Manager, базиран на браузър с графичен потребителски интерфейс.

За контакт: тел. (+359) 2 958 3600

E-mail: sales@cnsys.bg

СИЕНСИС АД е директен партньор с най-висока степен
DELL Technology Titanium Partner