Решения за киберсигурност

В последните десетилетия нормалното функциониране на обществата, бизнесите, и дори правителствата е силно зависимо от нормалното функциониране на критичните информационни инфраструктури, взаимосвързаните информационни мрежи и дигиталните услуги.

Обществените регистри, здравеопазване, финансови услуги, транспорт, комуникации, електронна търговия и много други разчитат на надеждността, интегритета и конфиденциалността на информацията.

Инциденти свързани с прекъсвания и нарушаване на работата, или разрушаване на критични инфраструктури и ИТ услуги биха имали сериозно негативно отражение върху функционирането на обществото и икономиката.

Ето защо, когато говорим за решения за киберсигурност се сблъскваме с едно от най-сериозните и важни предизвикателства на 21 век, оказващо влияние на всички нива в обществото.

„Simply put, it is possible to have convenience if you want to tolerate insecurity, but if you want security, you must be prepared for inconvenience.“

Gen. Benjamin Chidlaw (1954)

 • Кибер атаки – потенциални проблеми

  На ниво индивид, кибер атаката може да доведе до кражба на самоличност, изнудване или загуба на лични данни и потенциални финансови и обществени проблеми.

  На ниво организация кибер атака или серия от такива може да доведе до изтичане на критични данни, нарушаване на имиджа, реални финансови санкции и загуби и дори – юридически проблеми.

 • Киберсигурност – стратегия и добри практики

  Киберсигурността е комплекс от решения, в които хората, процесите и технологиите се допълват взаимно, за да се осигури и поддържа ефективна защита на ресурсите срещу кибер атаки и заплахи. По този начин се защитават мрежи, сървъри, данни, информационни системи,  мобилни устройства, компютри и софтуер. Успешният подход за киберсигурност е многослоен и трябва да се внедри и използва в цялата организация, като е възможно да налагат изисквания и към външната обкръжаваща среда.

 • Решения за киберсигурност от CNSYS

  Ние смятаме, че всяка организация трябва да планира и внедри подходящо решение за киберсигурност в зависимост от спецификата на техните дигитални ресурси. Екипът ни се фокусира в технологиите на тези световни лидери, където можем да разработим и внедрим качествени и работещи системи за защита. Домейнът Киберсигурност е изключително комплексен и сложен и изисква задълбочена специализация, за да може да се гарантира оптимално качество.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

включват
 • Информационна сигурност с технологичното портфолио на IBM Security

  Използвайки средствата на IBM Security information and event management (SIEM) нашите решения осигуряват централизирана визуализация, откриване, разследване и обработка на събития, свързани с информационната сигурност в организацията. В допълнение можем да защитим чувствителната информация чрез автоматизираното откриване, класификация, наблюдение и когнитивни анализи на базата на IBM Guardium Data Protection.

 • Оптимизация и управление с технологичното портфолио на IBM Security

  На базата на IBM Resilient Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) ви предоставяме водеща платформа с богата функционалност, която ще оптимизира вашите дейности в областта на киберсигурността. Платформата позволява оркестриране, автоматизиране и обработка на събития свързани с информационната сигурност.

 • Мрежова сигурност

  Проектираме и внедряваме решения за мрежова сигурност на базата на технологии за киберсигурност от Cisco Systems в областта на Secure access service edge (SASE), Extended Detection and Response (XDR), и zero trust. Осигуряваме интеграция на технологиите с Cisco SecureX – платформа, която предоставя улеснено управление, достъпност и ефективност при работа със системите в организацията

 • Информационна сигурност с решения на Micro Focus

  Предлагаме специализирани решения в областта на мрежовата и информационната сигурност с продукти и технологии от портфолиото на Micro Focus.

 • Информационна сигурност с решения с WithSecure

  Информационна сигурност с решения на WithSecure (F-Secure for Business)
  Предлагаме защита от кибератаки с решения за киберсигурност от портфолиото на WithSecure като Elements EPP , WithSecure Business Suite, WithSecure Endpoint Detection & Response, WithSecure Elements Vulnerability Management, WithSecure Elements Collaboration Protection for Microsoft 365 и други.

 • Информационна сигурност с решения на Symantec

  Платформата за интегрирана киберзащита (ICD) на Symantec  осигурява защита на крайните работни места, информационна сигурност, мрежова защита в локални и облачни инфраструктури в зависимост от организацията на работа на корпоративните клиенти.

За решенията за Дейта центрове

Партнираме на редица глобални брандове

CNSYS е предпочитан партньор на световните лидери в бранша.

Microsoft
WithSecure_logo_charcoal_black
cysco_gold_partner
ITOM Gold (2)
IBM_Partner_Plus_gold
symantec

Защо да изберете CNSYS

6 преимущества на нашата компания
 • source-code-1900_d2c3a8cb-9d49-47a9-aa2d-152f24e446d6

  ИТ технологии на едно гише

  CNSYS e системен интегратор, който може да поеме отговорност за всички аспекти на ИТ средата ви, включително хардуер, мрежи, софтуерни системи, както и управление, защита и поддръжка.

 • diploma-2983_a6bb0b64-dbc1-431e-ac00-a83597982a0

  Директно партньорство с най-добрите

  От 1998 CNSYS е директен партньор и оторизиран сервиз на водещите световни производители на ИТ технологии и софтуер с най-високи нива на специализация и сертификати.

 • messaging-app-4876_473fc710-9ecc-4785-9e78-8c9f00ae9498

  Дългогодишен доказан опит

  За 25 години успешна работа на Българския пазар сме натрупали богат опит в доставката и адаптацията на широк спектър от технологии и софтуерни приложения.

 • conversations-4872_af60b258-251e-41af-b238-dfb706d7b3d4

  Съпричастност към вашите проблеми

  Нашият екип е доверен ИТ консултант и интегратор на повече от 1000 различни организации в България и познава ИТ проблемите на всеки бизнес, независимо колко голям е той!
  Затова можем да предоставим бърз и компетентен отговор на всяко ваше запитване.

 • customer-service-24-cnsys

  Надеждна поддръжка и сервиз

  Съпортната ни организация е сертифицирана по стандарта ISO 20000-1 за управление на услугите и е една от най-големите в България. Можете на разчитате на техническо обслужване и консултации 24х7, предоставяни от компетентни сервизни специалисти с доказан опит в цялата страна.

 • happy-emoji-2947_45d5bb03-c67d-4e73-a316-a5e7f4a9f2f7

  Гаранция за качество

  Използваме система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт ISO 9001, която подлежи на ежегодна проверка и развитие от външна акредитирана организация. Всички дейности, свързани с обработка на информация, са под контрол и управление на процедури, сертифицирани по стандарта за информационна сигурност ISO 27001.

Винаги можем да изберем най-подходящата глобална технология за вашите специфични локални нужди.