Техническо обслужване и корпоративен сервиз

СИЕНСИС АД е ИТ компания, която разполага с една от най-големите ИТ сервизни организации в България. Предоставяме сервизни услуги и техническо обслужване на територията на цялата страна и поддържаме собствени сервизни офиси в София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Русе и Велико Търново.

Ние сме директен търговски партньор и оторизиран сервиз на редица водещи световни производители за компютърна техника, компютърно оборудване от корпоративен клас и комуникационни мрежови устройства.

Всяко оборудване и софтуер, закупени от СИЕНСИС АД, се инсталират и поддържат от нашата сервизна организация.

Комплексното ни портфолио от сервизни услуги включва:

 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз на настолни и преносими компютри, работни станции и монитори с марка HP Inc;
 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз на настолни и преносими компютри, работни станции и монитори с марка DELL.
 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз на настолни и преносими компютри, работни станции и монитори с марка Lenovo THINK.
 • Сервизна поддръжка и профилактика на място, системна администрация и наблюдение на крайнo-клиентски работни места.

 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз на специализирана периферия с марка HP Inc, включително принтери, скенери, мултифункционални устройства и други.

 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз на специализирана периферия с марка Epson, включително принтери, скенери, мултифункционални устройства и други.

 • Сервизна поддръжка и профилактика на място, и доставка на консумативи за HP MPS договори за управление на корпоративния печат.

  Сервиз и поддръжка на корпоративни системи и устройства от висок клас

 • Диагностика, профилактика, гаранционен и извънгаранционен сервиз на пълната продуктова линия на HPЕ: сървъри, Blade системи от сървъри, дискови масиви, системи за архивиране и възстановяване на данни, лентови устройства и лентови библиотеки, UPS устройства и мрежово оборудване.

 • Диагностика, профилактика, гаранционен и извънгаранционен сервиз на пълната продуктова линия от сървъри, Blade системи от сървъри и мрежово оборудване на Cisco Systems.

 • Диагностика, профилактика, гаранционен и извънгаранционен сервиз на пълната продуктова линия на DELL Technology: сървъри, дискови масиви, системи за архивиране и възстановяване на данни, лентови устройства и лентови библиотеки, и мрежово оборудване.

 • Диагностика, профилактика, гаранционен и извънгаранционен сервиз на DELL EMC  дискови масиви, системи за архивиране и възстановяване на данни, лентови устройства и лентови библиотеки.

 • Диагностика, профилактика и гаранционен сервиз на компютърно оборудване от корпоративен клас Oracle SUN.

0+

Решени случая годишно

0+

Сервизни инженери

24 x 7 x 365

Сервиз и поддръжка

0града

в България
Услуги

Сервизната организация на CNSYS гарантира

 • Високо качество

  Сервизната организация действа в съответствие със системата за управление на качеството и услугите, сертифицирана по стандарти ISO 9001 и ISO 20000-1.

 • Висока сигурност

  Процедурите и информацията ни са сертифицирани по стандарта за информационна сигурност ISO 27001. Разполагаме с Регистратура за обработка и съхранение на национална класифицирана информация и Удостоверение за индустриална сигурност.

 • Висока наличност

  Предоставяме собствен контактен център с непрекъснат режим на работа (24х7) за приемане и обработка на сервизни заявки с единен национален номер за обслужване на клиенти

 • Висока гъвкавост

  Поддържаме собствена гъвкава сервизна мрежа с готовност за предоставяне на бърза и компетентна сервизна помощ с различни SLA нива в рамките на цялата страна

 • Висока компетентност

  В сервизните екипи по градове, работят квалифицирани специалисти, притежаващи международни признати сертификати за сервиз и диагностика.

 • Висока проследимост

  Нашата интегрирана сервизна Хелп-деск система с национален обхват позволява проверка на статуса на всяка заявка, както и  предоставяне на периодични отчети  с цел мониторинг на качеството и оценка на предоставяните услуги.

CNSYS е директен партньор и оторизиран сервиз на световните производители

cysco_gold_partner
DT_TitaniumPartner_Blue4
Lenovo Logo
HP
epson_logo_insights_page
HP Amplify Power Services Partner
Canon Pillar 2_ASSET 14

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Общи условия за сервиз на продукти в гаранция

 1. Гаранционното обслужване на продуктите се извършва в зависимост от типа гаранция и гаранционната политика на производителите за съответното оборудване, като за крайни устройства и корпоративно оборудване в гаранция услугите по диагностика и ремонт на хардуера са безплатни.
 2. Корпоративни клиенти и организации, които имат сключени договори за гаранционен и извънгаранционен сервиз с различни нива на сервизна поддръжка (SLA) се обслужват съгласно заложените срокове и условия в съответния договор.
 3. Стандартният срок за изпълнение на сервизната услуга за продукти в гаранция е до 30 дни от датата на рекламация, съгласно законодателството на Република България
 4. Сервизната организация на СИЕНСИС АД работи само с оригинални части, доставени директно от производителите, и в този смисъл не носи отговорност за наличности и срокове на доставка при поръчка на резервни части или продукти, неналични в локалния склад.

Задължителни документи при директно приемане за гаранционен сервиз

 1. За компютърно оборудване от корпоративен клас ( сървъри, мрежови устройства, дискови системи и други), които подлежат на гаранционен сервиз, следва да се предостави информация за самото оборудване, кратко описание на проблема (симптоми за проявен дефект), име на клиент и данни за контакт.
 2. Всички крайни устройства, които подлежат на гаранционен сервиз, и не са закупени от СИЕНСИС АД,  трябва да са придружени с документ за покупка и гаранционна карта, кратко описание на проблема (симптоми за проявен дефект), информация за устройството и данни за контакт.

Комуникация

 1. Всички корпоративни клиенти имат достъп до Център за приемане на сервизни заявки в режим 24х7 и могат да отварят заявки за сервизен проблем на телефон 0700 16 036 или на електронен адрес support@cnsys.bg.
 2. В случаите на действащи договори за гаранционно и/или извънгаранционно сервизно обслужване заявките се обработват по сервизна процедура, договорена между страните.
 3. Сервизната организация на СИЕНСИС АД се задължава писмено да уведоми лицето за контакт от страна на клиента, подало заявката за сервизен проблем в следните случаи :
 • В случай на необходимост от допълнителна информация, свързана с отстраняването на  дефекта/проблема;
 • При промяна на предварително договорените срокове за ремонт;
 • При отказ на гаранция с предоставяне на констативен протокол като основание;
 • При невъзможност за извършване на ремонта на оборудването поради форс мажорни обстоятелства извън контрола на сервизната организация;
 • При готовност за предаването на възстановеното/отремонтирано оборудване;
 • В специфични случаи, дефинирани в съответния договор за гаранционно и/или извънгаранционно сервизно обслужване.

Сервизната организация не носи отговорност за:

 1. СИЕНСИС не носи отговорност за налични в устройството/оборудването данни или за тяхното запазване и архивиране (например: при подмяна на хард диск), освен в случаи на действащ сервизен договор с различни клаузи.
 2. СИЕНСИС не носи отговорност за нелицензиран софтуер, инсталиран на клиентските продукти.

Допълнителни сервизни услуги

В случай от необходимост от допълнително сервизни и системни услуги и/или заплащането на резервни части екипът на сервизната организация предоставя оферта към клиента.

Национална сервизна мрежа

София

Адрес: София 1680, ж.к. Бели брези, ул. Лерин 39;
Национален телефон за поддръжка: 0700 16 036
Телефон: (02) 958 36 00, E-mail: support@cnsys.bg,
Работно време: Всеки работен ден – от 08:30 до 20:30 часа

Варна

Адрес: Варна 9000, ул. Мир 3,
Телефон: (052) 614418,
E-mail: support_varna@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

Велико Търново

Адрес: Велико Търново 5000, ул. Любен Каравелов 51,
Телефон: (062) 602404,
E-mail: support_velikotyrnovo@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа-

Русе

Адрес: Русе 7000, ул. Църковна Независимост 27,
Телефон: (082) 823256,
E-mail: support_ruse@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

Пловдив

Адрес: Пловдив 4000, бул. „България“ 105,
Телефон: (032) 637863,
E-mail: support_plovdiv@cnsys.bg,
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

Бургас

Адрес: Бургас 8001, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. Шар Планина, Бл.154, вход Б-партер
Телефон: (056) 811896, E-mail: burgas_office@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа

Стара Загора

Адрес: Стара Загора 6000, ул. Св. Отец Паисий 92,
Телефон: (042) 623216,
E-mail: support_starazagora@cnsys.bg
Работно време: Всеки работен ден – от 09:00 до 18:00 часа