CNSYS блог

Събития

CNSYS спечели наградата на Cisco „Security Partner of the Year“ за 2021

СИЕНСИС АД е партньор на Cisco от 1999 г., като само година по-късно става златен партньор, най-високото ниво на партньорство със световния лидер в областта на информационните и комуникационните технологии. CNSYS внедрява почти всички технологични линии, които разработва и предоставя Cisco, като е специализирала в четири от най-важните и перспективни направления – информационна сигурност, технологии за центрове за данни, технологии и средства за съвместна работа и безжични технологии.

Поддържането на толкова високо ниво на партньорство изисква постоянно поддържане на определени нива на бизнес с решенията на Cisco, както и покриване нужните нива на квалификация на експертите. CNSYS поддържа златното партньорство вече над 20 години, като на всеки 3 годишен период компанията преминава през сертификационен одит.

За наградата на Cisco „Партньор в сферата на сигурността“ за 2021 г.

За наградата на Cisco „Security Partner of the Year“ CNSYS е в конкуренция с другите партньори на компанията в регион Централна и Източна Европа и държавите от ОНД, обхващащ 26 държави. Наградата е много високо признание за успехите на фирмата при внедряването на технологиите за информационна сигурност, като портфолиото на Cisco в тази област е много богато – от решения за сигурност на периметъра (т.нар. защитни стени или Firewalls), през системи за осигуряване на електронна поща, системи за защита от кибер атаки, системи за наблюдение и други технологии, свързани със сигурността. Ръстът на бизнеса на CNSYS с решения за информационна сигурност на Cisco за 2021 г. е над 350%, като е реализиран чрез проекти в България, осъществени за сериозни национални системи, разпознали нуждата от подобряване на сигурността.

Сред реализираните цялостни проекти има такива, включващи както одит и оценка на риска, така и изготвяне на техническо решение и неговото верифициране.

Повече за наградата Cisco „Security Partner of the Year“ на CNSYS вижте в интервюто с г-н Лъчезар Стаменов, съосновател и търговски директор на CNsys в Digitalk.bg