Частни облачни (Cloud-Native) контейнерни решения в ИТ инфраструктурата на всеки клиент

В днешния свят, доминиран от софтуерните приложения, ИТ организациите се стремят към все по-голяма гъвкавост. Според McKinsey водещите компании разработват и пускат в експлоатация приложения от 4,000 до 18,000 пъти годишно, докато традиционните компании с традиционните подходи имат възможност да пускат нови версии само от един до четири пъти годишно. За да подобрят бързината и гъвкавостта, организациите инвестират в модерни технологии като контейнерни решения, Kubernetes клъстери и Изкуствен интелект/Machine Learning.

В областта на разработката на софтуер и процесите в ИТ, Cloud-Native технологиите се разглеждат като революционна парадигма. Това е методология за разработване и стартиране на мащабируеми приложения в модерни, динамични среди като обществени облаци, хибридни облаци и частни/собствени облаци (в собствен център за данни на клиента).

Red Hat® OpenShift®

 • Ние предлагаме специализирани интеграционни услуги по дизайн и изграждане на ИТ архитектури, внедряване и настройка на цялостни системи за Cloud-Native контейнеризирани системи на базата на Red Hat® OpenShift®, водещата облачна платформа за частни и публични центрове за данни и приложения, базирана на Kubernetes. По този начин CNSYS предоставя нови възможности при разработването, модернизирането, стартирането, изпълняването и управлението на ИТ приложенията в корпоративни среди.
 • Екосистемата на Red Hat® OpenShift® включва семейство от приложения и услуги за обработка на данни, предназначени за ускоряване на разработването и предоставянето на облачни приложения. Комбинацията от предоставяне на cloud native приложения, управляеми ИТ операции и платформа, базирана на Kubernetes, позволява на софтуерни екипите да се съсредоточат върху своята работа, за да подобрят ефективността и да намалят операционните си разходи.

CLOUD-NATIVE РЕШЕНИЯТА, ПРЕДЛАГАНИ ОТ CNSYS

представляват
 • Автоматизирани платформи и Софтуерно-дефинирани центрове за данни

  Автоматизираните платформи за управление на приложения като OpenShift оптимизират процеса на разработка, чрез автоматизирането на задачи като разпространение, мащабиране и управление на контейнеризирани приложения. Това води до концепцията за Софтуерно-дефинирани центрове за данни (SDDC), където всички елементи на инфраструктурата – мрежи, съхранение, CPU и сигурност – са виртуализирани, автоматизирани и предоставени като услуга.

 • Инфраструктура като Код и Автоматизация като Код

  Инфраструктура като код (IaC) и Автоматизация като код са практики, които подпомагат и улесняват управлението и осигуряването на сложни компютърни системи. Това позволява изпълнението на последователни и повторяеми процеси, като намалява възможността за човешка грешка при създаване, обслужване и поддържане на всяка ИТ система. Платформата за автоматизация Red Hat® Ansible® и HashiCorp Terraform са продукти, които възприемат подхода на инфраструктурата като код (IaC) за автоматизиране на ИТ среди.

 • Контейнери и Клъстери

  В основата на IT cloud-native технологиите са контейнерите. Контейнерите пакетират кода и всичките му зависимости, така че приложението да работи бързо и надеждно. Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes може лесно да управлява и разпространява приложения, да управлява множество клъстери и да прилага политики на клъстерите. Това позволява всяко ново или модернизирано приложение да работи максимално ефективно в контейнерна среда, да притежава максимална наличност, да има автоматично балансиране на натоварването и скалиране в зависимост от изискванията на приложенията и натоварванията.

 • Хоризонтално скалиране и CI/CD

  Хоризонталното скалиране е ключово при cloud-native приложенията. То позволява на системата да се справя с увеличения трафик и натоварване, като добавя автоматично повече ИТ ресурси към съществуващата ИТ среда. Това позволява и концепцията за Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), набор от практики, които включват възможности за автоматизирано тестване и разпространение на приложенията. OpenShift има вградена поддръжка за CI/CD, което прави процеса на разработка по-бърз, по-ефективен, позволявайки непрекъснати подобрения и въвеждане на нови функционалности.

 • Софтуерно-дефинирани мрежи и Софтуерно-дефинирани  услуги за данни

  Софтуерно-дефинираните мрежи (SDN) и Софтуерно-дефинирани  услуги за данни (SDS) са критични компоненти на cloud-native технологията. SDN предоставя начин за динамично управление и настройка на поведението на мрежата. То помага за подобряване на производителността и гъвкавостта при управлението на мрежата и мониторинга й. OpenShift Container Platform използва софтуерно-дефиниран подход към мрежите (SDN), за да осигури единна клъстерна мрежа, която позволява комуникация между съставните части на приложението в целия клъстер (pods) на OpenShift Container Platform. Подобно на това, SDS отделя основното съхранение чрез виртуализационен слой, който осигурява гъвкавост и мащабируемост за съхранението на данни.

 • Cloud® Paks от IBM

  IBM Cloud® Paks предоставят софтуер, подпомаган от изкуствен интелект, проектиран да ускори модернизацията на приложенията с предварително интегрирани възможности за данни, автоматизация и сигурност. Софтуерът предоставя изчерпателна и обединена платформа с cloud-native възможности, позволявайки на ИТ специалистите да изграждат и модернизират приложения по-бързо върху частна облачна среда и инфраструктура.

За решенията за cloud-native услуги

Партнираме на редица глобални брандове

CNSYS е предпочитан партньор на световните лидери в бранша.

Red Hat Advanced Business Partner
IBM_Partner_Plus_gold
cysco_gold_partner

Защо да изберете CNSYS

6 преимущества на нашата компания
 • source-code-1900_d2c3a8cb-9d49-47a9-aa2d-152f24e446d6

  ИТ технологии на едно гише

  CNSYS e системен интегратор, който може да поеме отговорност за всички аспекти на ИТ средата ви, включително хардуер, мрежи, софтуерни системи, както и управление, защита и поддръжка.

 • diploma-2983_a6bb0b64-dbc1-431e-ac00-a83597982a0

  Директно партньорство с най-добрите

  От 1998 CNSYS е директен партньор и оторизиран сервиз на водещите световни производители на ИТ технологии и софтуер с най-високи нива на специализация и сертификати.

 • messaging-app-4876_473fc710-9ecc-4785-9e78-8c9f00ae9498

  Дългогодишен доказан опит

  За 25 години успешна работа на Българския пазар сме натрупали богат опит в доставката и адаптацията на широк спектър от технологии и софтуерни приложения.

 • conversations-4872_af60b258-251e-41af-b238-dfb706d7b3d4

  Съпричастност към вашите проблеми

  Нашият екип е доверен ИТ консултант и интегратор на повече от 1000 различни организации в България и познава ИТ проблемите на всеки бизнес, независимо колко голям е той!
  Затова можем да предоставим бърз и компетентен отговор на всяко ваше запитване.

 • customer-service-24-cnsys

  Надеждна поддръжка и сервиз

  Съпортната ни организация е сертифицирана по стандарта ISO 20000-1 за управление на услугите и е една от най-големите в България. Можете на разчитате на техническо обслужване и консултации 24х7, предоставяни от компетентни сервизни специалисти с доказан опит в цялата страна.

 • happy-emoji-2947_45d5bb03-c67d-4e73-a316-a5e7f4a9f2f7

  Гаранция за качество

  Използваме система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт ISO 9001, която подлежи на ежегодна проверка и развитие от външна акредитирана организация. Всички дейности, свързани с обработка на информация, са под контрол и управление на процедури, сертифицирани по стандарта за информационна сигурност ISO 27001.

Винаги можем да изберем най-подходящата глобална технология за вашите специфични локални нужди.