За какво ще отговаряте като „Администратор на бази данни“?

• Инсталиране, конфигуриране, администриране, настройка и поддръжка на продукти и технологии на Oracle – Oracle Database 11g, 19c, Weblogic в оперативна и развойна среда;
• Инсталиране, конфигуриране, администриране, настройка и поддръжка на продукти и технологии на Postgress 9,10,11,12 в оперативна и развойна среда;
• Извършване на консултации, проектиране и работа със сървъри висок клас, дискови масиви, SAN оборудване, Операционни системи LINUX, бази данни и приложни сървъри;
• Анализ и дизайн на end-to-end решения;
• Документиране на всеки етап от дизайна на предложеното решение;
• Анализ и дизайн на високо надеждни решения в областта на защита на данните и работа с големи обеми от данни;
• Изграждане на проекти за миграция на услуги към private и public облачни решения;
• Съвместна работа с екипи за разработка на софтуер, системни администратори и технически експерти на организацията и клиенти;

Каква квалификация и компетенции трябва да притежавате, за да сте успешен „Администратор на бази данни“?

• Опит в администрацията и/или работа с операционни системи(RedHat RHEL, Microsoft Server 2012, 2016 и др.);
• Опит в администрацията и/или работа с технологии за автоматизация Ansible, PowerShell, TerraForm, други
• Опит в администрацията с Oracle Database, Postgress, MySQL, други бази данни – финни настройки, архивиране(пълно, инкрементално, синтетично), настройки за производителност,
• Опит в разработването на решения, увеличаващи надеждността, бързодействието и намаляване на разходите за управление;
• Опит в разработване на решения, основаващи се на използването на различни технологии;
• Опит в работата с комплексни решения;
• Работа по проекти, включващи изграждане на многокомпонентни решения и междуплатформена миграция;
• Умение за разрешаване на сложни проблеми;
• Желание за обучение и развитие;
• Инициативност, самостоятелност и организираност;
• Добри комуникативни умения;
• Предимство е опит в системната администрация на операционни системи и мрежова среда;
• Предимство е опит в инсталация, администриране и конфигуриране на бази данни, приложни сървъри;
• Предимство е умения за работа с програмни езици;
• Предимство е магистърска или бакалавърска степен по софтуерно програмиране, информационни технологии или еквивалент

Ние предлагаме:

• Мотивиращо възнаграждение;
• Годишен бонус;
• Възможност за лично и професионално развитие;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Допълнителни дни отпуск;
• Спортна карта, изцяло финанирана от компанията;
• Много добра локация на офиса;
• Приятелска работна среда с разнообразни събития, тийм билдинг активности, Коледно парти и други